New
Best Seller

เต้าโตงเตงกลาง SMM (เหล็กเหนียว)

คุณสมบัติสินค้า:

รุ่นใส่สลัก 50 mm - สูง 450mm

Share

ชื่อทั่วไป :  หูแหนบกลาง , เต้าโตงเตงกลาง 

ข้อดี : ผลิตจากเหล็กเหนียว  มีคุณภาพ แข็งแรง 

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เป็นตัวบังคับแหนบไม่ให้บิด

จำนวนที่ใช้/ชุด : 1 อัน / ข้าง

อายุการใช้งาน : ขึ้นอยู่กับความถี่การใช้งานและการดูแลรักษา

ประเภทรถที่ใช้สินค้านี้ : รถ 10 ล้อ  / รถพ่วงแม่-ลูก / รถ Semi Trailer / รถกึ่งพ่วง

Powered by MakeWebEasy.com