New
Best Seller

ชุดล็อคฝาท้าย รถ 6 ล้อ - ขวา

คุณสมบัติสินค้า:

ชุดล็อคท้าย รถ 6 ล้อ (เหล็กหนา)

Share

ชื่อทั่วไป : ชุดล็อคฝาท้าย 

ข้อดี : ทนทาน แข็งแกร่ง ทำจากเหล็กคุณภาพดี

ลักษณะการใช้งาน : เพื่อเปิดและปิดล๊อคกระบะหลัง

จำนวนที่ใช้/ชุด : 2 อัน / ฝา

อายุการใช้งาน : ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

การติดตั้ง  : เชื่่อมติดกระบะหลังกับตัวรถ

ประเภทรถที่ใช้สินค้านี้ : รถ 4 ล้อ , รถ 6 ล้อ , รถ 10 ล้อ 

Powered by MakeWebEasy.com